Uit balans (boek)

'Uit balans, werken aan natuurbescherming in Nederland'.

 

‘Kunnen we de natuur écht herstellen in balans met landbouw, woningbouw en de energietransitie? En moet dat natuurbeheer erop gericht zijn om zoveel mogelijk planten en dieren te beschermen, of leidt dat alleen maar tot geknutsel en wensnatuur?’

 

Het Nederlandse landgebruik is ongekend intensief, de politiek wispelturig en het maatschappelijk debat in toenemende mate oververhit.

 

Marc van den Tweel en Bjørn van den Boom beschrijven in dit boek van binnenuit hoe Natuurmonumenten, de grootste natuurvereniging van Nederland, voor dilemma’s gesteld wordt en koers bepaalt in lastige en regelmatig terugkerende discussies; bijvoorbeeld over bomenkap, faunabeheer, windmolens en de relatie tussen natuur en landbouw.

 

 

ISBN: 9789056157876. Te koop in de boekhandel en via uitgeverij Noordboek.