Tweels Tweak

Op De Dikke Blauwe (journalistieke website, magazine & jaarboek over filantropie, doneren, sociaal investeren en besturen) en partnermagazine 'The Fundraiser' publiceer ik de veelgelezen column Tweels Tweak (prikkelende bijdragen over governance, maatschappelijk ondernemerschap, openbaar bestuur, trends, fondsenwerving, politiek, media en management). Sinds 2004 schrijf ik voor De Dikke Blauwe (en voorgangers FM en Filanthropium), eerst als verslaggever voor ontwikkelingen in de US, later als recensent van vakliteratuur - en sinds 2016 als columnist. Hieronder lees je de meeste recente bijdragen. 

 

Marc van den Tweel