Over Marc van den Tweel

Marc van den Tweel is in het dagelijks leven algemeen directeur van

Natuurmonumenten (sinds 2012), verder is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van het  Rijksmuseum van Oudheden en bestuurslid van het

Platform Goede Doelen Loterijen en de Nationale Monumentenorganisatie.

 

In de periode 2000 - 2012 was Marc directeur bij het Ronald McDonald Kinderfonds en

Wereld Natuur Fonds; voor beide organisaties vervulde hij ook functies in de mondiale organisatie(s). Voordien werkte hij ondermeer bij Twynstra Gudde als adviseur en manager voor overheden en internationale ondernemingen.