marcvandentweel.nl

Over Marc van den Tweel

Marc van den Tweel is in het dagelijks leven algemeen directeur van Natuurmonumenten (sinds 2012), verder is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van

het Rijksmuseum van Oudheden en bestuurslid van het

Platform Goede Doelen Loterijen.

 

In de periode 2000 - 2012 was Marc directeur bij het

Ronald McDonald Kinderfonds en

Wereld Natuur Fonds; voor beide organisaties vervulde hij ook functies in de mondiale organisatie.