Puur Natuur

Ieder kwartaal verschijnt Puur Natuur, het prachtige magazine van

Natuurmonumenten. In elk  nummer is de column Volgens Marc te lezen; opvattingen en waarnemingen over natuur, landschap en cultuurhistorie.