marcvandentweel.nl

Opinie-artikelen

Met een behoorlijke regelmaat publiceert Marc van den Tweel (vaak met anderen als co-auteur) opinie-artikelen. Meestal namens Natuurmonumenten en meestal over zaken als natuur, landbouw, ruimtelijke ordening en burgerschap.

Agrarische sector verdient steun bij aanpakken mestfraude

Boeren die ervoor kiezen om voedsel te produceren dat aan meer kwaliteitscriteria voldoet, met beperking van mest, met meer aandacht voor natuur en landschap, koeien in de wei, weidevogelbeheer en bloemrijke akkerranden, leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke dienst. En tegenover zulke maatschappelijke diensten hoort een maatschappelijke vergoeding te staan. Het is in ieders belang dat de Nederlandse veehouderij zich meer richt op duurzaamheid en zorg voor natuur en landschap. Alleen zo houdt het Nederlandse boerengezinsbedrijf maatschappelijk draagvlak en een gezond toekomstperspectief.

 

Lees verder in het Financieele Dagblad.

 

(30 december 2017)

 

 

De Nederlandse identiteit zit in ons unieke landschap

Nederland is beeldschoon. Maar de standaard uitdrukking op momenten dat we onder de indruk zijn van ons landschap? 'Ik waan me even in het buitenland.' Wie er op let, hoort het voortdurend.

In Frankrijk staan elke vijftig kilometer trotse borden die de voorbijganger wijzen op het lokale landschappelijke schoon en cultureel erfgoed. De Engelsen koesteren hun 'areas of outstanding beauty' met een ragfijn web van boerenlandpaden. En iedereen heeft weleens één van de magnifieke Nationale Parken in Amerika bewonderd, met eigen ogen of op film.

Onze landschappen zijn het fundament van onze samenleving. Hoe anders is het gesteld met onze Nederlandse landschappen, we gaan er vaak achteloos mee om. Ze dreigen ons door de vingers te glippen, de bescherming ervan is minimaal. Dat schept problemen die ons allemaal raken.

Lees verder in de Volkskrant.

 

Artikel geschreven door Hank Bartelink (directeur LandschappenNL) en Marc van den Tweel. Gepubliceerd in Volkskrant op 27 september 2017.

Steun loterijen voor maatschappelijk middenveld onmisbaar

Ons stelsel van loterijen voor cultuur, sport, natuur en maatschappelijke doelen is iets typisch Nederlands. Net als op onze waterwerken kunnen we daar trots op zijn. Deze vorm van burgerzin, zich uitend in maatschappelijke betrokkenheid, kan gelden als een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Laten we trots en voorzichtig omgaan met de 750 miljoen euro die, dankzij loterijen, jaarlijks geïnvesteerd wordt in de samenleving.

  

Lees hier meer over het pleidooi van Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds), Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum) en Marc van den Tweel, in het

Financieele Dagblad (juni 2016).